Naše princípy

02.02.2013 | Kategória: CaravanTips

Sloboda pohybu, úcta k prírode, originalita miestnych produktov, rešpekt k tradíciám

  • Sloboda pohybu je zásadná, týka sa aj slobody pobytu, zdieľania a možností stráviť slobodne na zvolenom mieste určitý čas. Samozrejme plne rešpektovať okolie. Nechceme aby niekto obmedzoval našu slobodu, nesmieme však preto spochybňovať slobodu druhých. Je to ťažké ale zásadné.
  • Úcta k prírode je nevyhnutný predpoklad, neznečisťovať prostredie, chrániť prírodu a prakticky realizovať trvalo udržateľný turizmus.
  • Originalita miestnych produktov a služieb. Plne podporovať a objavovať miestne produkty, lebo iba tie sú skutočne čerstvé a dopĺňajú nám chuť regiónu charakteristickým spôsobom. Vzišli z regiónu a rokmi nadobudli originálne vlastnosti, chute a vôňu. Či už je to víno, syr alebo gastronomické špeciality.
  • Rešpekt k tradíciám – motto je: „Keď ste v Ríme, mali by ste konať ako Riman“ Každá krajina, každý región má svoje zvyklosti a pravidlá. Spoznávajme ich a uznávajme, rešpektujme ľudí ktorí ju tvoria.

stpl alpy


Podobné články

Spolupracujeme s