naše princípy

Sloboda pohybu, úcta k prírode, originalita miestnych produktov, rešpekt k tradíciám

  • Sloboda pohybu je zásadná, týka sa aj slobody pobytu, zdieľania a možností stráviť slobodne na zvolenom mieste určitý čas. Samozrejme plne rešpektovať okolie. Nechceme aby niekto obmedzoval našu slobodu, nesmieme však preto spochybňovať slobodu druhých. Je to ťažké ale zásadné.
  • Úcta k prírode je nevyhnutný predpoklad, neznečisťovať životné prostredie, chrániť prírodu a prakticky realizovať trvalo udržateľný turizmus.
  • Originalita miestnych produktov a služieb. Plne podporovať a objavovať miestne produkty, lebo iba tie sú skutočne čerstvé a dopĺňajú nám chuť regiónu charakteristickým spôsobom. Vzišli z regiónu a rokmi nadobudli originálne vlastnosti, chute a vôňu. Či už je to víno, syr alebo gastronomické špeciality.
  • Rešpekt k tradíciám „Keď ste v Ríme, mali by ste konať ako Riman“ Každá krajina, každý región má svoje zvyklosti a pravidlá. Spoznávajme ich a uznávajme, rešpektujme ľudí ktorí ju tvoria

o čom je portál Caravan Tips – mobilita a flexibilita ako životný štýl

sme tu pre vyznavačov aktívneho karavaningu bez hraníc – celoročné nepretržité trávenie voľného času prostredníctvom obytného vozidla mimo domov. Rekreačná chatka na kolesách. Priemerne 2 – 3 dni na jednom mieste podľa nálady, chuti a počasia. Nevyužívajú sa campingy ale miesta na státie k tomu určené, parkoviská pre obytné vozidlá a voľné plochy kde to nie je zakázané alebo nevhodné. Čoraz populárnejší spôsob spoznávania miest, pamiatok a prírody. Ideálne pre outdoorové športy s takmer neobmedzenými možnosťami.

o čom je katalóg Slovak&Czech Discovery

bližšie k ľuďom, k prírode, bližšie k podstate života a k tomu zdravé regionálne produkty

v zmysle našich princípov sme pre vás pripravili Program Czech&Slovak Discovery na stránkach www.slovakdiscovery.eu a www.czechdiscovery.eu

Program je špeciálne zameraný na podporu predaja regionálnych špecialít a predaj z dvora. V Európe, najmä vo Francúzsku, Taliansku ale i Švajčiarsku či USA sa rozvíja už viac ako 20 rokov. Je vhodný predovšetkým pre vinárov, farmárov, chovateľov oviec a kôz. Ale aj pre koliby, hostince či minipivovary. Je vhodný pre každého, kto chce ponúkať svoje produkty potravinárske, gastronomické ale aj umelecko-remeselné. Doporučujeme i pre skanzeny, hrady a zámky, veľmi vyhľadávané sú i wellnes služby a aquaparky. Princíp je jednoduchý. Hosť (camper) navštevuje podľa svojho výberu z on-line katalógu objekty hostiteľov (farmárov) a za možnosť zdarma parkovať na pozemku hostiteľa obligatórne (viac menej povinne) nakupuje od hostiteľa produkty alebo služby. Zásadna je obojstranná výhodnosť a dobrovoľnosť postavená na ochote komunikovať a zdielať.

1

Spolupracujeme s